PRO INSPIRACI

Den loupeží ve velkých obchodních řetězcích a následnou distribuci lidem bez domova ukazuje audiovizuální materiál zaznamenaný v ulicích Santiaga. Dochází k tomu v době karantény a militarizovaného zákazu vycházení pod záminkou ochrany proti viru Covid-19.

Je možné přežít a nestrádat aniž bychom hráli podle kapitalistických pravidel? Částečnou odpověď poskytuje expropriace. Nemusíš čekat na revoluční masové povstání k pocítění radosti důstojného žití. Můžeš si vzít vykořisťováním nahromaděné hodnoty a uspokojit své potřeby bez peněžního zprostředkování. Strážci burožoazního řádu tě jistě nazvou zlodějem, jako by to snad nebyli právě kapitalisté, kdo bohatne okrádáním pracujících a drancováním ekosystémů. Vyvlastnění kapitalistických zdrojů – tedy expropriace – to není krádež. Je to legitimní odpověď vykořisťovaných na praxi vykořisťování. Expropriací si bereme zpět to, co nám patří. Můžeme to dělat individuálně nebo také kolektivně. Třeba tak, jako anarchistická skupina na tomto videu:

Dávno před tím než došlo k pandemii koronaviru, byl svět zachvácen virem kapitalistických vztahů. Jenže rebelové nezůstávají pasivními diváky. Nepřistupují na logiku bezbranných obětí, které nemohou nic jiného než tiše trpět. Organizují se a bojují. Vyvlastňují a sdílejí. Žijí a uspokojují potřeby. Dělají to navzdory pandemii trhu, soukromého vlastnicví a buržoazní morálky.

Žádné státy nám z toho hnusu nepomůžou. Musíme si pomoc sami.

https://plagueandfire.noblogs.org/files/2020/04/cde39f05fef844d8.jpgPodle medií se na konci března 2020 různé skupiny organizovaly, aby vyvlastnily a rozdávaly zboží ze supermarketů. Vyvlastnění se týkalo hlavně potravin, tabáku, chlastu, oděvů a elektronických spotřebičů.

Byly napadeny obchody jako Elektra, Coppel, Chedraui, Walmart a Bodega Aurrera. Hlášeno bylo 23 vyvlastnění a 50 osob bylo zatčeno. Ve všech případech byly skupiny organizovány prostřednictvím facebookových účtů a proto byly úřady schopny mnohé osoby dopadnout. Většina však dopadena nebyla! Objevila se také skupina nazvaná „lup kodiv-19“, která sdílela zprávy od lidí, kteří organizovali expropriace v obchodech.