ANONYMITA A BEZPEČNOST

Zdokumentuješ-li ty nebo tvá afinitní skupina provedenou expropriaci (vyvlastnění), je dobré dodržet tato bezpečnostní pravidla.

  1. Pro odeslání informací, fotek, videa atd. použít bezpečnou e-schránku např. na riseup.net nebo protonmail.com
  2. Vždy používat anonymizační síť TOR.
  3. Ve fotkách mazat metadata.
  4. Text NEposílat v textovém editoru nebo pdf, ale jako text e-mailové zprávy.
  5. Neuvádět žádné informace usnadňující identifikaci autora / autorky.
  6. Čím kratší textová zpráva, tím méně jazykových stop, podle kterých by se mohlo expertízou určit autorství.
  7. Používat na počítači operační sytém Linux.
  8. Používat Tails.

Další rady jsou v Černorudé příručce!

b